Verloskundepraktijk gemeente Renkum
Goed Begin - Europalaan 86 - 6871BZ - Renkum - Tel. 06-50281646 - Email: info@goed-begin.com
Informatie
Klachtenregeling
Nieuws
Links
Verjaardagen
Klachtenregeling

Hoewel wij er zo goed mogelijk proberen te zijn voor u kan het zijn dat u ondanks dat een klacht hebt. Dit kan zijn over hoe u bejegend bent of inhoudelijk over onze verloskundige zorg.
Het is van belang dit zo vroeg mogelijk aan te geven zodat we hierover in gesprek kunnen gaan. Indien een gesprek uw klacht niet verholpen heeft of een gesprek met ons niet tot de mogelijkheden behoort kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie.

Het adres van de KNOV klachtencommissie is:
Postbus 2001
3500 GA Utrecht.

De procedure van de klachtencommissie en het klachtenreglement zijn te vinden op www.knov.nl of schriftelijk aan te vragen bij de KNOV.