Privacyverklaring website

Deze website wordt onderhouden door verloskundigenpraktijk Goed begin. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij als praktijk omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de website.

Verloskundigenpraktijk Goed begin is gevestigd in Renkum en Oosterbeek en  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 09212449. Voor vragen over de privacy verklaring is de verloskundigenpraktijk telefonische bereikbaar op; 06-50281646 van ma t/m vrij 09.00-17.00 uur. Ook kunt u hiervoor contact opnemen per e-mail. Het adres hiervoor is: info@goed-begin.com. De contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van onze verloskundigenpraktijk is: Angelina van Heumen

De persoonsgegevens die wij verwerken op deze website komen voort uit het invullen van het contactformulier op onze pagina. De gegevens die wij verwerken hebben betrekking op uw persoonsgegevens, adres en geboortedatum. Daarnaast sturen wij bij aanmelding een inschrijfformulier op via mail hierbij vragen wij om alle gegevens die betrekking hebben op uw persoonsgegevens, adres, relevante medische gegevens van u, uw partner en directe familieleden, uw burgerlijke staat en gezinssamenstelling. Indien sprake van vragen wij ook naar vorige zwangerschappen. Om een inschatting te maken van de zwangerschapsduur wordt ook gevraagd naar gegevens betreffende uw menstruatie.  Deze gegevens gebruiken wij om u te registreren in ons verloskundig systeem voor het in kaart brengen van uw zwangerschap. Deze gegevens worden zoals wettelijk is vastgesteld 15 jaar bewaard.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de verloskundigenpraktijk Goed begin worden verstrekt aan derden. Een voorbeeld hiervan is u mede behandelend arts of consultatiebureau. Hiervoor zal expliciet toestemming worden gevraagd.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( hierna ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft recht om de verloskundigenpraktijk Goed begin te verzoeken om inzake (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art.17 AVG). Ook heeft u recht op de praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art.18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen via eerder genoemde contactmogelijkheden.