Inzamelen spullen

Cora heeft naast een grote passie voor verloskunde ook een groot hart voor de mensen die het wat minder hebben. Zij zamelt spullen in van cliënten of mensen uit het dorp en zorgt ervoor dat deze spullen terecht komen bij mensen die het goed kunnen gebruiken.              Zo zorgen we ervoor dat we elkaar binnen de gemeente ondersteunen en helpen.

Het is voor ons niet haalbaar om onverwachts veel spullen in ontvangst te nemen, mocht je spullen hebben neem dan eerst contact op met Cora via onze facebookpagina of mail.

UPDATE: Sinds 2019 heeft onze inzameling van spullen veel teweeg gebracht en zijn wij druk dit uit te breiden en tot een Stichting Goed Gestart. De bedoeling is dit goede doel op een hoger niveau te tillen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven als vrijwilliger te helpen bij het aannemen, uitzoeken en repareren van de spullen. Dit in samenwerking met en hulp van het ‘Huis Van Renkum’.