Gemeentehuis

Als de baby geboren is, is het belangrijk dat er binnen 3 werkdagen aangifte van geboorte wordt gedaan bij het gemeentehuis. Let hierbij op dat je aangifte doet bij de gemeente waar de baby is geboren. Dit houdt dus in dat als je in het ziekenhuis bevalt dat je aangifte doet bij de gemeente waar dit ziekenhuis staat.

Vergeet niet de volgende items mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en de moeder (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument).
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
  • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden. Dit is niet verplicht.

TIP: Per gemeente verschilt het hoe je aangifte moet doen, soms moet je eerst online een afspraak inplannen. Let hier dus goed op!
Hier onder kan je per gemeente zien hoe het werkt: