Wat moet je allemaal regelen?

Kraamzorg
kraamzorg organisaties willen graag op tijd weten dat je zwanger bent dus meldt je het liefst aan voor 16 weken. Vraag ons om meer informatie over de verschillende kraamzorg organisaties in de regio.

Erkenning / Ouderlijk gezag
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt is dit automatische geregeld. Is dit niet het geval is het belangrijk voor 24 weken het kindje te erkennen bij de gemeente.
Als jullie de erkenning in de zwangerschap geregeld hebben houdt er dan rekening mee dat dit nog niet geldt voor het ouderlijk gezag. Dit kan je pas regelen na geboorte van de baby. Om ook het gezag te krijgen moeten jullie gezamenlijk een verzoek indienen bij het Kantongerecht.

TIP: wil je weten hoe het in de Gemeente Renkum geregeld is kijk dan op: https://www.renkum.nl/Inwoners/Geboorte_trouwen_overlijden/Erkennen_kind

Zwangerschapscursus
Tijdens de zwangerschap kan het fijn zijn een zwangerschapscursus te volgen. Het is een bron van informatie, beweging maar vaak ook een manier om andere zwangere te ontmoeten. Houdt er rekening mee dat een hoop cursussen starten rond 16 weken. Je krijgt bij ons een aantal folders mee met mogelijkheden van cursussen bij ons in de regio.

Open dag ziekenhuis
Of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt het is fijn om te weten hoe het ziekenhuis er van binnen uit ziet. Wat kan je allemaal verwachten met een bevalling en hoe zien de verloskamers er eigenlijk uit? Om deze vragen beantwoord te krijgen is het goed om te weten dat er in ziekenhuizen open dagen zijn, om te zien wanneer ze zijn kijk dan even op de volgende sites;

Rijnstate ziekenhuis:
https://www.rijnstate.nl/bevallen

Ziekenhuis De gelderse vallei Ede: https://www.geldersevallei.nl/patient/patienteninformatie/afdelingen/verloskunde/informatieavond-bevallen#