Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek, of ook wel prenatale screening is de mogelijkheid onderzoek te doen naar de gezondheid van je kindje tijdens de zwangerschap. Dit kan in Nederland op verschillende manieren. De verschillende onderzoeken die er bestaan zijn de combinatietest, NIPT  en de 20-weken echo (SEO).

Al in het begin van de zwangerschap stellen we de vraag of jullie onderzoek willen doen naar de gezondheid van het aankomende kindje. De keus om onderzoek te laten doen laten wij geheel bij jullie, maar wij zullen hierin begeleiden door het geven van informatie en uitleg

Combinatietest
De combinatietest vindt plaats tussen 11 en 14 weken zwangerschap, tijdens dit onderzoek wordt er een nekplooimeting bij de baby gedaan met behulp van een echo en bloedonderzoek bij moeder. De uitslag bestaat uit een kansberekening. Hoe groot de kans is voor jullie op het krijgen van een kindje met het Down- Edwards of Patausyndroom. Bij een verhoogd risico (1 op 200) heb je recht op vervolg onderzoek. Vroeger kreeg je dan als advies een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te doen. Tegenwoordig krijg je eerst de mogelijkheid aangeboden de NIPT te kiezen.

NIPT
Sinds 1 april 2017 is het ook mogelijk direct de NIPT (niet-invasieve prenatale test) te kiezen als onderzoek. De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kindje mogelijk een chromosomale afwijking heeft. Hoe dit precies werkt leggen we jullie uit via een apart ingepland counselingsgesprek.

20-weken echo
De 20-weken echo (SEO) is een prenataal onderzoek wat halverwege de zwangerschap plaats vindt. Dit is een echoscopische onderzoek waar ze jullie kindje van top tot teen nakijken en opzoek gaan naar zichtbare lichamelijk afwijkingen.
Dit onderzoek zal plaats vinden in een echocentrum. Wij werken hiervoor samen met Esperance in Arnhem en echocentrum Fara in Ede. Soms is er een reden dat dit onderzoek plaats vindt in het ziekenhuis, dit is vaak omdat er in de familie een kindje voorkomt met een aangeboren afwijking. Dit is hetzelfde onderzoek alleen vindt het dan plaats in het ziekenhuis met een gespecialiseerd echoscopiste, we noemen dit een GUO.

TIP: Wil je alvast iets meer verdiepen in de onderzoeken, meer informatie kan je vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl