Intake

De eerste controle (intake) vindt plaats tussen 6-8 weken en duurt ongeveer 40-60 min. We willen dan het een en ander weten en bespreken over je eigen gezondheid, die van je partner en van beide families. Daarnaast worden mogelijke voorgaande zwangerschappen en bevallingen besproken. Na je aanmelding mailen we je dan ook een vragenlijst toe waar al deze vragen op staan, met de vraag of jullie deze aan ons terug willen mailen. Op deze manier kunnen we ons goed voorbereiden op deze eerste afspraak.
Naast al deze vragen, zullen we ook je bloeddruk meten en op verzoek kan er een vroege echo gemaakt worden.

Belangrijk nog te weten over deze eerste afspraak is dat er tegenwoordig naast de gezondheid van jullie als ouders ook steeds sneller gekeken kan worden naar de gezondheid van jullie ongeboren kindje. Wij zullen hier kort wat informatie over geven, mocht je echter nu al vragen hebben dan kan je dat hier vinden of op www.onderzoekvanjeongeborenkind.nl

Vervolgcontroles

Vervolgcontroles zullen in het begin van de zwangerschap om de 4 weken zijn. Vanaf ongeveer 26 weken elke 3 weken, rond 30 weken kom je om de week en vanaf 37 weken kom je wekelijks op controle. Uiteraard vinden deze vervolgcontroles plaats in overleg en wordt gekeken wat er voor jullie passend en nodig is. Dit betekend dat als er behoefte is aan extra controles dit altijd ingepland kan worden.

Bij deze vervolgcontroles zijn er een aantal standaard controles die zullen plaats vinden namelijk;

  • Groei: Bij elke controle wordt naar de groei van de baarmoeder gevoeld. Zo controleert de verloskundige of jullie kindje voldoende groeit. Vanaf 12 weken kunnen ook de harttonen van de baby gehoord worden met een zogenaamde doptone. In de laatste maanden van de zwangerschap onderzoekt de verloskundige naast de groei ook de ligging van de baby en of de baby al is ingedaald.  
  • Bloeddruk: Bij elke controle wordt je bloeddruk gemeten. De bloeddruk wordt weergegeven in een bovendruk en een onderdruk. De onderdruk is het meest belangrijk. Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap is heel normaal, maar kan soms wat vervelende klachten geven zoals duizeligheid. Een hoge bloeddruk betekent vaak extra onderzoek.

Daarnaast worden door de verloskundigen nog andere onderzoeken uitgevoerd tijdens de zwangerschap, waar moet je dan aan denken:

  • Gewicht: Het is belangrijk om je startgewicht te weten aan het begin van de zwangerschap. Als je dat fijn vindt wordt bij elk bezoek je gewicht gecontroleerd, maar dit doen we niet standaard, omdat we weten dat gewichtstoename weinig zegt over de groei van je kind. Gemiddeld gezien neemt het gewicht met 8 tot 15 kilo toe. Dit is afhankelijk van je startgewicht. Ben je heel slank dan moet je lichaam wat meer voorraad aanleggen voor naar de bevalling dan als je wat zwaarder bent. 
  • Bloedonderzoek: In het begin van de zwangerschap vindt er bloedonderzoek plaats. Hierbij kijken we naar je bloedgroep, mogelijke antistoffen, je ijzergehalte en je suikerwaarde (hiervoor hoef je niet nuchter te zijn). Daarnaast kijken we nog naar een aantal ziektes, namelijk HIV, Lues (dit is een SOA) en Hepatitis B.
    Rond 30 weken vind er nog een klein bloedonderzoek plaats, dit gaat met behulp van een vingerprikje, hierbij kijken we nogmaals naar je ijzergehalte.
  • Urineonderzoek: Onderzoek van de urine is bij een normaal verloop van de zwangerschap niet nodig. Een reden om dit wel te doen kan zijn bij klachten van een verhoogde bloeddruk of om een blaasontsteking op te sporen.
  • Suikercontrole: Er zijn een aantal risicofactoren om suikerziekte te ontwikkelen tijdens je zwangerschap. Is dit bij jou het geval dan zullen we je bloedsuiker in de zwangerschap extra controleren. Dit onderzoek zal plaats vinden rond 24 weken en soms wordt deze op indicatie herhaald bij 32 weken.